• Să fie studenți sau masteranzi înmatriculați în anul de studii curent într-unul din programele de studii organizate de P1 sau P2 sau la universitățile cu care se încheie parteneriate în acest sens, de preferat din următoarele domenii de studii:
  • TIC și conexe
  • Management/Marketing (vânzări, promovare, modele de business, etc.)
  • Contabilitate sau Salarizare
  • HR
  • Statistică
  • Drept (GDPR, drepturi de proprietate intelectuală, legislație anti-hacking, etc.)
  • Automatizări
  • Inginerie electrică/electromecanică
  • Inginerie marină și navigație
  • Inginerie și management naval și portuar
  • Matematică și Matematică-Informatică
  • Finanțe
 • Studenții P1 pot proveni din toți anii de studii, atât timp cât P1 recunoaște prin decizie internă practica de specialitate efectuată de studenți în orice an de studii, în condițiile în care este de un nivel calitativ adecvat.
 • Studenții P2 pot proveni din toți anii de studii, de la toate specializările, având prioritate studenţii din anii III, IV (licenţă) şi masterat, astfel încât la finalizarea proiectului şi finalizarea studiilor aceştia să aducă plus de valoare cât mai repede pe piaţa muncii;
 • Studenții trebuie să aibă domiciliul sau reședința din regiuni de implementare dezavantajate, adică din cele 7 regiuni în afara regiunii București-Ilfov
 • 16 vor fi din minoritatea roma, din care 5 femei
 • 33 vor fi din mediul rural, din care 10 femei
 • minim 30% vor fi femei (99 femei)