Proiect cofinantat
Acest site este cofinanțat din Fondul European Structural și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

SĂ NE PROTEJĂM MAI BINE VIITORUL! CYBERSECURITY AVANSAT​

Nr. contract finanțare: POCU/626/6/13/133334

INFO

Acest site este cofinanțat din Fondul European Structural și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi site-ul www.fonduri-ue.ro

Detalii proiect

Axă prioritară: 6: Educație și competențe

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Regiunea de implementare: “Nord-Est”   “Sud-Est”   “Sud Mun.”   “Sud-Vest Olt”   “Vest”   “Nord-Vest”   “Centru”

Durata: 05.11.2020-04.09.2022

Parteneri proiect

Euro Testing Software Solutions SRL

Universitatea
Româno-Americană

Academia Navală
"Mircea cel Bătrân"