Proiect cofinantat
Acest site este cofinanțat din Fondul European Structural și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact

Adresă de corespondență

Universitatea Româno-Americană,
Bd. Expoziției 1B, București 012101, 
Corp B, et.5, birou 502

Contact

Email : pocu.cyber@profesor.rau.ro

website: practica-cybersecurity.rau.ro