Proiect cofinantat
Acest site este cofinanțat din Fondul European Structural și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Să ne protejăm mai bine viitorul! Cybersecurity avansat

DESPRE PROIECT

 

Obiectivul general al acestui proiect este reprezentat de crearea de competențe și locuri de muncă în unul din domeniile prioritare identificate în SNC (Tehnologia informației și comunicațiilor – TIC) și mai ales durabile pentru 330 de studenți, în securitate cibernetică sau meserii care necesită competențe de securitate cibernetică și managementul unui centru de securitate cibernetică.

Obiectivele specifice ale proiectului

  • – OS1: Încheierea şi operaţionalizarea a 20 de parteneriate – vor fi încheiate 5 parteneriate cu universități din țară care au facultăți cu profilul grupului ţintă (GŢ) de interes pentru proiect și 15 parteneriate cu potențiali angajatori din domeniu (minim 3 ani implementare), pentru a asigura integrarea celor 330 studenți din grupul țintă pe piața muncii, în legătură cu securitatea cibernetică.
  • – OS 2: Pregătire practică și asigurarea angajabilității grupului țintă – va fi organizată practica de specialitate pentru un număr de 330 studenți din grupul țintă cu domiciliu sau reședința (în afara regiunii București-Ilfov), la angajatori care prestează servicii legate de dezvoltare software la comandă, testare software sau securitate cibernetică, din care minim 80% vor absolvi stagiul de practică, iar 132 studenți vor accesa ocupații în domeniul vizat în maxim 4 săptămâni de la terminarea calității de participant (din care: 92 vor fi încadrați la un loc de muncă, iar 40 vor deveni antreprenori).
  • – OS 3: Crearea şi operaţionalizarea unui mediu integrat de practică în cadrul unui centru de securitate cibernetică (în 14 luni de la începerea implementării) prin utilizarea a două tipuri de soluții – enterprise și open-source. Acest laborator de practică va utiliza unelte software performante, într-o suită integrată, utilizate de angajatorii IT, pentru a permite studenților să înțeleagă, aplice și să utilizeze practic unelte care automatizează procesele privind apărarea, atacul, identificarea amenințărilor, monitorizarea reacțiilor în cazul apariției unui incident de securitate. Laboratorul va funcționa în cloud și va fi partajat pentru utilizare pentru practică de toți studenții facultăților de profil din universitățile cu care sunt incheiate parteneriate de practică prin acest proiect.

Euro-Testing Software Solutions activeaza pe piata de IT&C de peste 15 ani oferind servicii de software testing, cybersecurity, software development, application delivery si software consulting. Suntem parteneri cu unii din principalii furnizori de tehnologie software testing si dezvoltare software: Microfocus, Atlassian, Microsoft, Quest.

Pe zona de cybersecurity compania noastra livreaza solutii si servicii pentru software security, vulnerability management, penetration testing, SoC si data protection & compliance.
Principalii nostri parteneri pe zona de cybersecurity: Microfocus, Splunk, Veracode, McAfee.
Portofoliul nostru include proiecte nationale si internationale in urmatoarele industrii: Telecom, Banking, Financial Services, IT&C, Oil&Gas, Retail, Education.
Ne mandrim cu o rata de succes a proiectelor de 100%.

Partenerul 1 este instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, fondată în anul 1991, acreditată prin lege în 2002, evaluată de către ARACIS cu calificativul “Grad de încredere ridicat” în anul 2010, a cărei misiune este să ofere educaţie şi cercetare la un înalt standard de calitate, într-un climat intern stimulativ intelectual atât pentru studenţi, cât şi pentru corpul profesoral.

Partenerul 2 este implicat în activitățile din industria navală (transporturi navale, construcții navale, activitate portuară, etc.) pentru a oferi pieței de profil absolvenți cu valențe de specialiști de înaltă ținută tehnică. Prin implicarea continuă în diverse programe de cercetare-dezvoltare naționale și internaționale, P2 a fost capabilă să atragă interesul și să se integreze printr-o contribuție valoroasă în activități comune cu parteneri regionali, naționali și internaționali.
Partenerul 2 a demarat trei noi proiecte, două cu finanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, respectiv “Stagii de practică inovative pentru dobândirea de competențe în sectoarele economice cu potențial competitiv” și “Să ne protejăm mai bine viitorul! Cybersecurity avansat” și un altul finanțat din programul ERASMUS+, “Strategic partnership for supporting Blue Growth by enhancing Maritime Higher Education maritime cooperation framework on marine pollution and environment protection field”.