Proiect cofinantat
Acest site este cofinanțat din Fondul European Structural și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Să ne protejăm mai bine viitorul! Cybersecurity avansat

ACTIVITATI

Universitatea Româno-Americana (P1) este implicată în următoarele activități:

  • 1.1 Managementul proiectului
  • 2.1 Selecția grupului țintă, repartizarea acestuia pe tipuri de servicii și menținerea lui în cadrul proiectului
  • 3.1 Elaborarea și publicarea de studii și analize ancorate în nevoile studenților și potențialilor angajatori care să conducă la crearea unui sistem de informare coordonată între Universități și angajatorii potențiali
  • 3.2 Încheierea și operaționalizarea de parteneriate pentru o bună inserție a absolvenților pe piața muncii în domeniul IT – securitate cibernetică
  • 4.1 Executarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru studenți, axate pe dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii
  • 4.2 Pilotarea de soluții inovative de facilitare a practicii, inclusiv prin intermediul TIC
  • 4.3 Organizarea și derularea programelor de practică și învățare la locul de muncă
  • 4.4 Beneficii pentru stimularea practicii, angajare și antreprenoriat pentru absolvenții de practică