Proiect cofinantat
Acest site este cofinanțat din Fondul European Structural și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Să ne protejăm mai bine viitorul! Cybersecurity avansat

GRUPUL TINTA


Selecţia şi menţinerea grupului ţintă va avea perioada de implementare 5 decembrie 2020 – 4 septembrie 2022

Procesul de recrutare a grupului ţintă se va baza pe studenţii proprii ai solicitantului din facultăţile sale de profil şi ulterior din alte universităţi cu care se încheie parteneriate. Prioritate în activitatea de recrutare ca grup ţintă o vor avea persoanele de la P1 şi P2 care îndeplinesc criteriile de încadrare ca GŢ.

Grupul ţintă va fi compus din:

  • – 100 studenţi de la P1 (Universitatea Româno-Americană);
  • – 230 studenţi de la P2 (Academia Navală “Mircea cel Bătrân”).
    din care:
  • – 5% vor fi romi (16 studenți);
  • – 10% vor proveni din mediul rural din afara regiunii Bucureşti-Ilfov (33 studenți);
  • – minim 30% vor fi femei (minim 99 femei).