Proiect cofinantat
Acest site este cofinanțat din Fondul European Structural și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Author: g.garais

Scopul acestui modul este de a introduce cursanților în terminologia specifică domeniului securității cibernetice, noțiuni de baza din domeniu rețelisticii – dispozitive și protocoale specifice. Cursanților le vor fi introduse noțiuni teoretice cu privire la componentele unei rețele enterprise, topologii și metode de securizare cât și prezentarea dispozitivelor avansate de securizare precum IDS/IPS (intrusion detection […]

Read more

Sub atenta si competenta ghidare din partea mentorilor nostri de practica, in centrul de Cyber Security al partenerului nostru Euro-Testing Software Solutions, coordonat de Serban Bejan, prima grupa de 25 de studenti au inceput stagiul de practica. Dupa finalizara procesului de consiliere profesionala oferit tuturor participantilor la proiectul de Cyber Security Avansat, s-a trecut la […]

Read more

Stagiul de practica din cadrul proiectului POCU133334 este compus din 3 module, fiecare modul se desfasoara pe parcursul unei saptamani, timp de 3 ore pe zi: Saptamana 1 – Prezentare noțiuni teoretice (la sfarsitul fiecare zile test grila): Ziua 1: Organizare in Companie; Politici organizationale; Cloud; Ziua 2: Bazele securității unei rețelei enterprise; Dispozitive avansate […]

Read more

Pentru cei 21 studenți consiliați din Grupa GT 1 s-au demarat activitățile de Consiliere individuală. În cadrul întâlnirilor de consiliere individuală se vor desfășura ședințe individualizate: beneficiarilor li se vor aplica teste în vederea identificării abilităților și cunoștințelor pe care aceștia le dețin. Pentru consilierea de grup se vor desfășura ședinte cu durata de aprox […]

Read more

În data de 26 martie 2021 s-a demarat etapa de consiliere si orientare profesionala pentru Grupa 1 aferentă Grupului Țintă. Grupa 1 aferentă partenerului P1 este formată din 21 de studenți. Au fost susținute mai multe întâlniri în subgrupe mai mici. Consilierea şi orientarea profesională a studenţilor se aplică individualizat şi personalizat şi are ca […]

Read more

În data de 24 martie 2021 a avut loc prima întâlnire cu stundeții și masteranzii Universitații Româno-Americane ce și-au prezentat disponibilitatea de a participa în cadrul proiectului POCU 133334 ”Să ne protejăm mai bine viitorul! Cybersecurity avansat”. Întâlnirea a avut loc pe platforma de eLearning Microsoft Teams și a durat 120 de minute. În cadrul […]

Read more

Să fie studenți sau masteranzi înmatriculați în anul de studii curent într-unul din programele de studii organizate de P1 sau P2 sau la universitățile cu care se încheie parteneriate în acest sens, de preferat din următoarele domenii de studii: TIC și conexe Management/Marketing (vânzări, promovare, modele de business, etc.) Contabilitate sau Salarizare HR Statistică Drept […]

Read more

Principiile care vor sta la baza procesului de selecție sunt conforme cu prevederile ghidului solicitantului – condiții specifice și asigură transparență, egalitate de șanse și nediscriminare. Selecția și recrutarea se va realiza gradual, pe toată perioada proiectului, pentru a preveni și limita potențialul abandon al membrilor grupului țintă (GT) selectați sau schimbări în situația persoanelor […]

Read more

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de „crearea de competențe și locuri de muncă în unul din domeniile prioritare identificate în SNC (Tehnologia informației și comunicațiilor – TIC) și mai ales durabile pentru 330 de studenți, în securitate cibernetică sau meserii care necesită competențe de securitate cibernetică și managementul unui centru de securitate cibernetică”. Obiectivele […]

Read more