Proiect cofinantat
Acest site este cofinanțat din Fondul European Structural și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Month: June 2021

În acest modul cursantii vor câștiga experiență practică în utilizarea celor două platforme de threat hunting implementate si a infrastructurii implementate. Vor putea urmării modul de procesare al logurilor, rolul fiecărei componente din cadrul platformelor și interacțiunea cu interfețele pentru analiști. De asemenea cursanții vor fi integrați în procesul de management al vulnerabilităților, prin lansarea […]

Read more

Se estimează ca 92 persoane vor fi ocupate prin angajare și 40 persoane prin acțiuni de antreprenoriat. 50 de studenți vor fi sprijiniţi pentru susţinerea testelor de certificare internaţională CompTIA Security+. Se include posibilitatea ca 50 studenţi selectaţi să susţină testele pentru certificarea CompTIA Security+ iar un număr de 40 absolvenţi de practicăsă debuteze în […]

Read more