Proiect cofinantat
Acest site este cofinanțat din Fondul European Structural și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Month: January 2021

Principiile care vor sta la baza procesului de selecție sunt conforme cu prevederile ghidului solicitantului – condiții specifice și asigură transparență, egalitate de șanse și nediscriminare. Selecția și recrutarea se va realiza gradual, pe toată perioada proiectului, pentru a preveni și limita potențialul abandon al membrilor grupului țintă (GT) selectați sau schimbări în situația persoanelor […]

Read more