Proiect cofinantat
Acest site este cofinanțat din Fondul European Structural și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Month: February 2021

Să fie studenți sau masteranzi înmatriculați în anul de studii curent într-unul din programele de studii organizate de P1 sau P2 sau la universitățile cu care se încheie parteneriate în acest sens, de preferat din următoarele domenii de studii: TIC și conexe Management/Marketing (vânzări, promovare, modele de business, etc.) Contabilitate sau Salarizare HR Statistică Drept […]

Read more