Obiectivul general al proiectului este reprezentat de „crearea de competențe și locuri de muncă în unul din domeniile prioritare identificate în SNC (Tehnologia informației și comunicațiilor – TIC) și mai ales durabile pentru 330 de studenți, în securitate cibernetică sau meserii care necesită competențe de securitate cibernetică și managementul unui centru de securitate cibernetică”.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

ObS1 – 20 parteneriate încheiate și operaționale în maxim 22 luni de la începerea implementării, din care 5 parteneriate durabile (minim 3 ani implementare) cu universități din țară cu facultăți cu profilul de GT de interes pentru proiect și 15 parteneriate durabile (minim 3 ani implementare) cu potențiali angajatori din domeniu, astfel încât să fie asigurat un proces integrat și durabil de integrare a 330 studenți în piața muncii în legătură cu securitatea cibernetică și managementul unui centru de securitate cibernetică pe durata implementării proiectului și continuarea procesului după finalizarea implementării. Sunt urmărite minim 5 parteneriate cu universități și cel puțin 15 cu angajatori potențiali din domeniul selectat. Parteneriatele vor fi încheiate, pe parcursul implementării, pentru durate de 3 ani școlari sau cu posibilitate de prelungire automata pentru minim 3 ani școlari, întrucât nevoia de forță de muncă pregătită este constant în creștere. Parteneriatele încheiate vor genera un număr de minim 330 studenți eligibili ca GT și vor permite ocuparea prin angajare (92 studenți) sau antreprenoriat (40 studenți) a minim 132 studenți și continuarea studiilor/formării pentru 40 studenți.

ObS2 – Pregătire practică și angajare durabilă asigurate pentru un număr de 330 studenți din GT cu domiciliu sau reședință în afara regiunii București Ilfov la angajatori care prestează servicii legate de dezvoltare software la comandă, testare software sau securitate cibernetică, din care minim 80% vor absolvi stagiul de practică, iar 132 studenți vor fi ocupați, 92 găsind un loc de munca și 40 devenind antreprenori în maxim 4 săptămâni de la terminarea calității de participant. 40 studenți vor urma studii/formare în 4 săptămâni după încetarea calității de participant. Pentru toți participanții studenți asigurăm consiliere și orientare profesională, dezvoltare personală, practică într-un laborator de practică foarte modern care constituie o premieră în Romania și care va pune la dispoziția studenților unelte software foarte performante pentru diferitele aspecte ale securității cibernetice, supervizare și coordonare de către profesioniști ai partenerilor de practică cu experiență în domeniu, precum și posibilitatea unui loc de muncă concret la absolvirea stagiului de practică, funcție și de aptitudinile și nivelul de pregătire și angajabilitate dovedite pe parcursul activităților din proiect.

ObS3 – Un mediu integrat de practică creat și operaționalizat în cadrul centrului de securitate cibernetică al solicitantului  în 14 luni de la începerea implementării prin utilizarea a doua tipuri de soluții – enterprise și open-source, constituind o premieră în Romania, modern și inovativ. Acest laborator de practică va utiliza unelte software foarte performante și într-o suită integrată, utilizate în mod curent de angajatorii din piețele de profil, atât de tip enterprise cât și open-source pentru a permite studenților să înțeleagă, aplice și utilizeze practic unelte care automatizează procesele privind apărarea, atacul, identificarea amenințărilor, monitorizarea, reacțiile în cazul apariției unui incident de securitate, etc. Întregul laborator va funcționa în cloud și va fi partajat pentru utilizare pentru practică de toți studenții facultăților de profil din universitățile cu care Parteneriatul încheie parteneriate de practica prin acest proiect.

Prin faptul că ar fi primul centru de securitate de acest gen din România care ar pune la dispoziția studenților posibilitatea de pregătire practică,proiectul își propune crearea unui mediu de practică performant la dispoziția studenților (330 prin proiect în principal de la partenerii 1 și 2 dar și din diferite universități cu facultăți de profil) în cloud, sub administrarea Solicitantului care are experiență în așa ceva, pentru practică în diferitele elemente de securitate cibernetică și utilizarea de diferite tipuri de soluții software (atât enterprise, cât și open-source) și ulterior ocuparea prin angajare sau antreprenoriat a cel puțin 132 din aceștia în acest domeniu sau în domenii conexe în care sunt aplicabile noțiunile și competențele dobândite pe parcursul procesului de practică.