• 330 studenți cu domiciliu sau reședința din regiuni dezavantajate (altele decât București-Ilfov), din care 99 vor fi femei;
  • Din cei 330, 16 vor fi din minoritatea romă, din care 5 femei și 33 vor fi din mediul rural, din care 10 femei;
  • 80% din 330 de studenți vor absolvi stagiul de practică (264 studenți, din care 80 femei);
  • din 264 de absolvenți ai stagiului de practică, 13 studenți vor fi de etnie romă sau alte categorii dezavantajate, din care 3 femei, și 26 de studenți vor fi din mediul rural, din care 8 femei;
  • 132 studenți își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant, din care 40 femei
  • Din 132 studenți care își găsesc un loc de muncă, 7 sunt de etnie romă din care 2 femei și 13 din mediul rural, din care 4 femei);
  • vor fi sprijiniți pentru continuarea studiilor sau formare la încetarea calității de participant 40 studenți din cei 330 participanți, din care 12 femei
  • din cei 40 studenți sprijiniți pentru continuarea studiilor sau formare, 2 vor fi de etnie romă din care 1 femeie și 4 din mediul rural din care 1 femeie.