Principiile care vor sta la baza procesului de selecție sunt conforme cu prevederile ghidului solicitantului – condiții specifice și asigură transparență, egalitate de șanse și nediscriminare.

Selecția și recrutarea se va realiza gradual, pe toată perioada proiectului, pentru a preveni și limita potențialul abandon al membrilor grupului țintă (GT) selectați sau schimbări în situația persoanelor selectate.

Selecția grupului țintă va începe imediat după definitivarea metodologiei de selecție a grupului țintă și va continua permanent, până la finalizarea implementării proiectului, întrucât identificarea studenților și obținerea acceptului și a documentelor corespunzătoare ale acestora (în mod special în condiții de pandemie) este o activitate de durată, iar pentru organizarea corespunzătoare a grupelor de practică și activităților conexe (consiliere profesională, medierea muncii, formare practică, dezvoltare personală, cursuri de formare etc.) acestea trebuie organizate succesiv și ordonat, în principal online, pe grupe și perioade.

Mai mult, unii studenți pot abandona sau nu pot finaliza procesul de practică, se pot îmbolnăvi în timpul implicării în activitățile proiectului, nu pot îndeplini condițiile chiar dacă și-au dat acceptul, au participat deja la practică de același tip, nu se încadrează în perioadele de timp sau în regiunile de implementare definite de proiect cu domiciliul/reședința, etc., ceea ce duce la un procent de abandon în timpul implementării și necesitatea selecționării unor membri noi în GT și parcurgerea etapelor necesare pentru recrutare, consiliere, formare, practică și angajare sau continuarea formării.

Procesul de atragere și înscriere a grupului țintă la activitățile proiectului va începe odată cu derularea campaniei de comunicare către studenții partenerilor și altor universități a activităților și obiectivelor proiectului.

Promovarea se va face prin mai multe metode:

  • site-urile partenerilor,
  • mesaje online interne la nivelul fiecărui partener către studenții proprii,
  • prin comunicate online,
  • prezentări online către studenții altor universități atrase în proiect ca parteneri
  • întâlniri directe cu studenții (când e posibil)
  • reclame online pe site-uri dedicate

Atragerea și înscrierea studenților eligibili ca grup țintă în activitățile proiectului se va face într-un număr mult mai mare decât grupul țintă final, tocmai pentru a crea baza de date agregată cu datele studenților eligibili, pe ani de studii.

Membrii GT vor putea fi selectați, pe baza criteriilor generale și specifice definite de proiect pentru încadrare în grup țintă, din studenții proprii ai Universității Româno-Americane (P1) cât și Academiei Navale Mircea cel Bătrân (P2), dar și din alte universități cu care există sau se încheie în cadrul proiectului parteneriate (ca rezultat al subactivității A3.2). Sunt aplicabile în acest scop atât parteneriatele deja existente, precum și cele încheiate pe durata de implementare a proiectului în cadrul subactivității A3.2.

În urma etapelor de selecție se dorește identificarea unui număr de aproximativ 360 persoane înscrise, care vor sta la baza celor 330 de persoane care vor putea beneficia de serviciile oferite prin intermediul activităților proiectului, asigurând 30 de persoane care vor fi în rezervă (pentru situația renunțării la participarea în proiect de către persoane care au fost inițial validate în urma rezultatelor procesului de selecție GT). Rezultatele procesului de selecție vor fi făcute publice constant, cu respectarea principiilor GDPR, prin intermediul paginilor web dedicate proiectului de pe web-site-urile partenerilor și în rețeaua internă a fiecăruia.