În data de 24 martie 2021 a avut loc prima întâlnire cu stundeții și masteranzii Universitații Româno-Americane ce și-au prezentat disponibilitatea de a participa în cadrul proiectului POCU 133334 ”Să ne protejăm mai bine viitorul! Cybersecurity avansat”.

Întâlnirea a avut loc pe platforma de eLearning Microsoft Teams și a durat 120 de minute. În cadrul întâlnirii li s-au prezentat participanților punctele principale ale proiectului și s-a răspuns punctual la neclarități formulate de participanți. Au fost prezenți la întâlnire 21 de studenți și 3 membri din proiect ce au putut prezenta proiectu și răspunde la întrebări. Cei trei membri ce au prezentat proiectul sunt conf. univ dr. Alexandru TĂBUȘCĂ (Manager Proiect), lect. univ. dr Mihai BOTEZATU (Coordonator experti mentinere GT) și lect univ dr Eugen Gabriel GARAIS (Expert selecție și menținere GT).

În cadrul întâșnirii au fost prezentate etapele de implementare și următorul pas ce coincide cu stabilirea unor grupe de lucru pentru Etapa de Consiliere și orientare profesională.