Se estimează ca 92 persoane vor fi ocupate prin angajare și 40 persoane prin acțiuni de antreprenoriat. 50 de studenți vor fi sprijiniţi pentru susţinerea testelor de certificare internaţională CompTIA Security+.

Se include posibilitatea ca 50 studenţi selectaţi să susţină testele pentru certificarea CompTIA Security+ iar un număr de 40 absolvenţi de practicăsă debuteze în antreprenoriat prin înfiinţarea de microîntreprinderi propria.

Câte ceva despre CompTIA ce se adresează atât cursanților noștri ca și GT din proiect dar și la modul general.

CompTIA Security+ stabilește cunoștințele de bază și încorporează cele mai bune practici in hands-on trouble-shooting și rezolvarea incidentelor. CompTIA Security+ validează cunoștințele de bază necesare oricărui rol de securitate cibernetică și evidențiază abilitățile practice cerute de organizații. Formează mai bine personalul nu doar pentru a identifica riscurile de securitate, ci și pentru a le aborda.

Se adresează profesioniștilor din domeniul IT care dețin abilități de networking și administrare în rețele bazate pe Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) Windows, dar și cunoștințe despre alte sisteme de operare, cum ar fi macOS, Unix sau Linux.

Cursul și certificarea se adresează de asemenea și celor care doresc să continue o carieră în IT prin dobândirea de cunoștințe fundamentale despre subiecte de securitate și îndeplinesc roluri precum arhitect de securitate, inginer de securitate, consultant / specialist în securitate, tehnician de asigurare a informațiilor, administrator de securitate, administrator de sistem și administrator de rețea.