Grupa 1 și 2 din cadrul Universității Româno-americane au finalizat stagiul de practică organizat și finanțat prin Proiectul POCU13334.

Practica s-a desfășurat în funcție de solicitările stundeților și ale îndrumării primite în cadrul sesiunilor de consiliere, în trei puncte distincte și anume în cadrul Universității Româno-Americane, Compania SMART VERDE și Euro Testing Software Solutions.

În cadrul practicii susținute în cadrul universității au fost parcurse noțiuni practice și teoretice în securitate cibernetică sub atenta îndrumare a profesorilor și specialiștilor în domeniul Cibernetic.

În cadrul ETSS au fost prezentate atât teoretic cât și practic noțiuni avansate și instumente practice în Securitate informatică.

Iar în cadrul companiei Smart Verde au fost organizate sesiuni avansate a unor limbaje de programare evoluate în realizarea paginilor web HTML 5.

Studenții ce au finalizat stagiul de practică au obținut diplomă de participare și se pregătesc pentru certificări avansate în Cibernetică și securitate Informatică.