București, 7 ianuarie 2022

Vineri, 7 ianuarie 2022, Președintele României a semnat Decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică (PL-x 380/27.09.2021).

Inițial, Ordonanța de Urgență 104 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a fost aprobată în cadrul ședinței de guvern din 22 septembrie 2021 și publicată în Monitorul Oficial din 24 septembrie 2021.

Ulterior, proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a fost validat inclusiv de Parlament, acolo unde Senatul (camera decizională) l-a aprobat în cadrul ședinței din 13 Decembrie 2021 cu 122 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă.

Înființarea Directoratului reprezintă un proiect strategic pentru România, la care și-au adus contribuția un număr de 20 instituții cheie. Proiectul a primit un sprijin substanțial din partea Președintelui, Premierului, Guvernului, Parlamentului și a CSAT. Mulțumim pe această cale tuturor celor implicați în înființarea unei noi instituții destinate să asigure securitatea spațiului cibernetic național civil, în colaborare cu instituțiile și autoritățile competente!

Securitatea cibernetică este un domeniu de importanță majoră pentru România. 

Directoratul va fi un liant între administrația publică, mediul privat și cel academic, pentru crearea unei arhitecturi coerente și reziliente de securitate cibernetică la nivel național. DNSC va îndeplini un rol cheie în implementarea noii Strategii Naționale de Securitate Cibernetică și în asigurarea respectării de către România a angajamentelor asumate la nivel internațional, inclusiv a celor legate de implementarea Strategiei de Securitate Cibernetică a UE, a Directivei NIS, precum și a noii Directive NIS 2, dar și de Centrul european de competențe în domeniul industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică (ECCC).