Prin Hotărârea de Guvern nr. 1.321 din 30 decembrie 2021, a fost aprobată Strategia de securitate cibernetică a României pentru perioada 2022-2027, precum și Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei de securitate cibernetică a României, pentru perioada 2022-2027.

Având la bază o viziune care ia în considerare experiența acumulată și rezultatele obținute din implementarea Strategiei de Securitate Cibernetică a României din 2013 (HG nr. 271/2013), noul document promovează o viziune actualizată conform evoluțiilor problematicii securității cibernetice la nivel național și internațional, identifică 5 obiective de importanță strategică,  și circumscrie activitățile de asigurare a securității cibernetice atât unui set de principii, cât și obiectivelor naționale de securitate și angajamentelor asumate de România la nivel NATO și UE.

Cele 5 obiective de importanță strategică pentru 2022-2027 sunt:

  1. Rețele și sisteme informatice sigure și reziliente – Asigurarea securității cibernetice a rețelelor și sistemelor informatice, îndeosebi a celor din domenii aferente serviciilor esențiale, precum şi a celor cu valențe critice pentru securitatea națională reprezintă o prioritate pentru România;
  2. Cadru normativ și instituțional consolidat;
  3. Parteneriat public-privat pragmatic – Un parteneriat public-privat pragmatic, între autorități și instituții ale administrației publice, entități private, mediul academic și de cercetare și cetățeni reprezintă o necesitate în condițiile în care atacurile cibernetice vizează un număr mare și un spectru larg de rețele și sisteme informatice;
  4. Rezilienta prin abordare proactiva și descurajare – România trebuie să dețină capacitatea de a reacționa în fața amenințărilor cibernetice prin toate măsurile proactive necesare, dar și să dețină capabilități și mecanisme menite să descurajeze atacurile cibernetice care afectează societatea sau interesele naționale de securitate;
  5. România – actor relevant în arhitectura internațională de cooperare – Activitatea României în cadrul organismelor și organizațiilor internaționale din care face parte, contribuția activă la promovarea și implementarea inițiativelor și politicilor în domeniul securității cibernetice, consolidarea unei participări active în dialogul cu partenerii strategici în domeniu, coroborat cu evoluțiile înregistrate în plan economic, social și tehnologic în domeniul securității cibernetice la nivel național, reprezintă factori potențatori pentru consolidarea rolului României de actor relevant în arhitectura internațională de cooperare în domeniul securității cibernetice.

Măsurile concrete necesare pentru atingerea obiectivelor sunt cuprinse în Planul de Acțiune pentru implementarea Strategiei de Securitate Cibernetică a României, pentru perioada 2022-2027 și reprezintă o responsabilitate comună a tuturor actorilor implicați.