Proiect cofinantat
Acest site este cofinanțat din Fondul European Structural și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Cybersecurity avansat

Partener Universitatea Româno-Americană

În data de 24 martie 2021 a avut loc prima întâlnire cu stundeții și masteranzii Universitații Româno-Americane ce și-au prezentat disponibilitatea de a participa în cadrul proiectului POCU 133334 ”Să ne protejăm mai bine viitorul! Cybersecurity avansat”. Întâlnirea a avut loc pe platforma de eLearning Microsoft Teams și a durat 120 de minute. În cadrul […]

Read more

Să fie studenți sau masteranzi înmatriculați în anul de studii curent într-unul din programele de studii organizate de P1 sau P2 sau la universitățile cu care se încheie parteneriate în acest sens, de preferat din următoarele domenii de studii: TIC și conexe Management/Marketing (vânzări, promovare, modele de business, etc.) Contabilitate sau Salarizare HR Statistică Drept […]

Read more

Principiile care vor sta la baza procesului de selecție sunt conforme cu prevederile ghidului solicitantului – condiții specifice și asigură transparență, egalitate de șanse și nediscriminare. Selecția și recrutarea se va realiza gradual, pe toată perioada proiectului, pentru a preveni și limita potențialul abandon al membrilor grupului țintă (GT) selectați sau schimbări în situația persoanelor […]

Read more

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de „crearea de competențe și locuri de muncă în unul din domeniile prioritare identificate în SNC (Tehnologia informației și comunicațiilor – TIC) și mai ales durabile pentru 330 de studenți, în securitate cibernetică sau meserii care necesită competențe de securitate cibernetică și managementul unui centru de securitate cibernetică”. Obiectivele […]

Read more